Platforma UNIUNII PATRIOCRATE MAREA UNIRE - UPMU

 

Patriocraţia Naţionalistă

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU este o organizație civică patriotică populară ce promovează respectul pentru valorile naţionale şi care are ca scop schimbarea totală a actualului sistem social, economic și politic din România şi desființarea tuturor partidelor politice.

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU este bazată pe conceptul ideologic al Patriocraţiei Naţionalisteo nouă formă a unui sistem socio-economic evolutiv, imperativ necesar unei societăţi stabile, unde toți membrii-cetățeni români ai comunităților, fără excepție, fie în deplină putere de decizie - o doctrină naţional-unitară, evolutivă şi educaţională.

 

Sistemul socio-economic național trebuie adus pe o traiectorie evolutivă şi însăşi omenirea va trece, făcând un mare salt în istorie, de la Capitalism la Evoluționism.

 

Actualul sistem socio-economic bazat pe partide politice şi pe doctrina aşa-ziseidemocraţii”, care nu a devenit nimic altceva decât o manipulare a unei secte globaliste, a adus România în pragul colapsului inevitabil.

 

Toţi cei care s-au perindat la conducerea Ţării în ultimii 30 de ani, nu au fost nimic altceva decât nişte marionete folosite de entităţi anti-româneşti, ei înşişi devenind nişte instrumente anti-româneşti.

Averile nejustificate dobândite/acumulate vor fi supuse unui audit naţional şi vor fi confiscate. Noțiunea de avere nejustificată va fi definită prin lege.

 

Deasemenea se va forma o echipă de specialişti care va depista fiecare cont bancar “offshore” şi va recupera sumele tranzitate ilegal.

 

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU propune un nou sistem socio-economic evolutiv, cu o altă structură administrativă şi de conducere, orientată către adevărata democraţie, cea participativă, care se va afla în permanenţă sub controlul Poporului Român.

 

Nu poate fi vorba de comunism, socialism, fascism sau capitalism preferenţial şi nici de democraţie manipulativă.

 

Acest nou sistem socio-economic propus va funcţiona şi se va defini ca fiind un sistem constructiv, evolutiv, care va reda Poporului Român demnitatea, suveranitatea şi, nu în cele din urmă, normalitatea.

 

Conceptul de Patriocraţie nu este un înlocuitor al meritocraţiei sau al tehnocraţiei, cum mulţi au înţeles, ci este un înlocuitor al democraţiei globaliste, un mecanism simplu de trecere la o nouă formă de societate evolutivă creată exclusiv pentru a echilbra marele decalaj socio-economic, special creat de către cei care astăzi controlează omenirea și pentru redobândirea unei vieți socio-economice echilibrate a tuturor cetățenilor români.

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU prezintă urmatoarea Platformă ca bază de plecare pentru construirea unui nou Program Strategic de Țară, plan pe care Poporul Român îl va crea în mod direct, participativ, sprijinit de specialişti din toate domeniile de activitate.

 

Această Platformă va fi fundaţia noilor legi, a noului sistem socio-economic şi a unei societăţi Româneşti puternice, bazată pe tradiţiile Neamului Românesc, urmând doctrina Patriocraţiei Naţionaliste.

 

Apreciem fiecare român are dreptul trăiască decent, demn și liber în țara noastră numită ROMÂNIA.

 

Invităm alături de noi, fără discriminare, pe toți cetățenii români care se simt reprezentați de Proiectul Platformă pe care îl propunem în capitolele ce urmează.

 

Numai uniți vom putea creăm societatea pe care ne-o dorim pentru noi și pentru urmașii noștri.

 

Vom începe cu miezul structurii sănătoase a unui sistem social.

 

Punctele expuse vor fi dezvoltate de către Poporul Român, cu sprijinul şi îndrumarea profesioniştilor .

 

Constituţia RomânieiFundaţia suveranităţii şi a puterii Poporului Român

 

Introducere

"Ţara n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor!" - Barbu Ștefănescu Delavrancea, "Apus de soare"

Cum strămoşii au luptat ca noi fim, este rândul nostru luptăm pentru ca Neamul Românesc dăinuie.

 

De aceea este de datoria noastră apărăm Ţara în permanenţă, ne menţinem suveranitatea, istoria, tradiţiile, cultura, valorile şi demnitatea, chiar de ar fi plătim cu preţul vieţii şi nu mai permitem ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani.

Dumnezeu este cu noi, atât timp cât Îl vom lăsa în sufletele noastre.

Cu Dumnezeu înainte!

 

Art. 1 – Statul Român

(1) România este republică participativă, bazată pe principiile Patriocraţiei Naţionaliste,  unde personalul din administrația publică locală și de stat este ales  pe perioadă nedeterminată, revalidat periodic pe baza criteriilor de performanță.

(2) România este ţara Naţiunii Române, independente, demne și libere.

(3) Statul Român se organizează pe baza principiilor Patriocraţiei Naţionalisteprincipiul Unităţii, al Valorii, al Dreptăţii Sociale.

(4) Toate legile vor fi scurte, clare, atotcuprinzătoare, pe domenii de activitate (legi organice) şi vor fi supuse aprobării Naţiunii Române prin Referendum.

(5) Legea acţionează absolut egal asupra tuturor cetăţenilor, fără niciun fel de imunităţi.

 

Art. 2 – Suveranitatea

(1) Suveranitatea României este eternă.

(2) Naţiunea Română este singura entitate care îşi exercită puterea pentru apărarea suveranităţii naţionale şi niciun grup ori persoană fizică nu vor avea acest drept.

(3) Limba oficială este Limba Română.

 

Art. 3 – Teritoriul României

(1) Teritoriul României este INALIENABIL şi UNITAR.

(2) Graniţele României vor fi securizate.

(3) Pe teritoriul României este interzisă strămutarea sau colonizarea altor nații.

(4) Resursele solului şi ale subsolului aparţin Poporului Român și reprezintă o sursă de finanțare pentru domeniile de interes național.

(5) Pământul strămoşesc aparţine Naţiunii Române şi nu poate fi vândut sub nicio formă cetățenilor străini.

 

 

 

Celelalte articole din Constituţie vor face obiectul propunerilor, dezbaterilor şi aprobărilor prin Referendum Naţional.

 


1. DOMENIUL POLITIC

 

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  își propune pună capăt principiului malefic ”dezbină și stăpânește

 

Oamenii, deși în aparență au interese divergente, trebuie înțeleagă doar UNITATEA le garantează cu adevărat fericirea.

 

Sub acest aspect, Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU propune desființarea partidelor politice, deoarece sunt instrumente ale dezbinării naționale.

 

Coordonarea țării va fi asigurată de instituții civile alese pe principiile Patriocraţiei Naţionaliste, prin supunerea la examene de merit în faţa Poporului, prin intermediul mass-mediei şi cu ajutorul unui sistem de votare propus şi acceptat prin referendum.

 


2. DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI

 

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  va pune bazele unei societăți umaniste având ca element central obştea/comunitatea locală la nivel de comună, ca element administrativ în mediul rural, sau la nivel de cartier/sector în mediul urban.

 

Proprietarul acestor resurse este  Poporul Român care, printr-un sistem economic nou, va putea redistribui la nivelul întregii țări, în mod echitabil, veniturile obținute.

 

Conducerea  comunităților locale va fi organizată conform noii legislații în funcție de necesitățile comunității prin referendum.

 

Comunitatea va stabili regulat, la perioade determinate, o persoană care va reprezenta comunitatea.

 

Parlamentul Țării, în forma actuală, va fi desființat și va fi înlocuit de Consiliul Uniunii Patriocrate Marea Unire - CUPMU care va fi garantul și supervizorul respectării și punerii în practică a legislației propuse de către puterea poporului prin referendumuri la nivel de comunități și țară.

Toate ideile legislative vor fi propuse de comunitățile interesate juriștilor care le vor transforma în proiecte de lege, ce vor fi supuse Referendumului Național.

La nivel de interes național și internațional proiectele de legi vor fi întocmite de către comisii reprezentative, alese în cadrul unor congrese pe domenii de activitate, cu putere de elaborare pentru un interval de 5 ani, supuse Referendumului Național pentru aprobare.

 

Guvernul țării va fi alcătuit din specialiști propuși de către comunități, pentru calitatea de miniștri. Aceștia vor fi desemnați prin Referendum Naţional.

 

Un ministru poate fi demis prin:

- Hotărâre de Guvern;

- Moțiunea a cel puțin 200.000 de cetățeni (referendum).

 

Președintele poate fi demis în urma unui Referendum Naţional.

 

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  va statuta prin lege împărțirea întregii activități socio-economice pe domenii bine definite de activitate, în urma consultării celor mai reprezentativi cetățeni ai acestei țări, din sfera academică și universitară cât și a celor mai recunoscuți specialiști ai țării, iar decizia finală va fi stabilită în urma unui Referendum Naţional.

 

Domeniile vor fi prioritizate în cadrul Programului Strategic de Țară ce va fi propus și aprobat prin Referendum Național, gradul de prioritate având relevanță în alocarea resurselor umane și materiale necesare.

 

În urma stabilirii clare a domeniilor de activitate, vor fi stabilite, prin lege, structuri de coordonare și insistăm asupra acesui aspect respectiv de coordonare și nu de conducere.

 

Funcțiile de coordonare vor fi ocupate prin concursuri publice transparente.

Demiterea cetățenilor aflați pe asemenea funcții se va putea face prin moțiunea a cel puțin 50% +1 dintre angajații aflați în structura coordonată.

 

După definirea domeniilor de activitate și a structurilor instituțiilor, va fi definit un sistem și, în mod corespunzător, un flux informațional clar și eficient pentru eliminarea oricărei forme de birocrație.

 

 

 

ROMÂNIA VIITOARE - Detalii tehnice

 

Structura socială de bază a viitorului o constituie COMUNITATEA, care se  sprijină pe 3 piloni:

Comunicare, Educație, Resurse (CER)

 

În funcție de anvergura lor, comunitățile din România sunt clasificate în:

 

ȚARĂ (T) -  ROMÂNIA

REGIUNE (R) - Actualele regiuni ale RO

JUDEȚ (J) - Actualele județe ale RO

LOCALITĂȚI (L)  - Actualele orașe și comune.

Anticipăm desființarea marilor orașe, deoarece nimeni nu va mai dori locuiască la bloc într-o aglomerație urbană.

 

CASA(C) - Comunitățile autosustenabile.

Fiecare dintre aceste structuri este administrată de un Consiliu de Administrație (CAx). Unde x = T, R, J, L, C

 

Structura CAx este următoarea:

 

Administrator General (AGx) - 1 persoană desemnată în unanimitate de către Administratorii Generali de nivel inferior (x-1), sau de membrii CASA după caz.

 

Administrator Pilon (APx) - 3 persoane, câte una pentru fiecare dintre pilonii CER. Aceste persoane vor fi desemnate de AGx.

 

Coordonator Departament (CDx) - număr variabil în funcție de structura fiecărui Pilon. Aceștia sunt desemnați de APx.

 

Coordonator Proiect (CPx) - număr variabil, în funcție de proiectele aflate în derulare în cadrul departamentelor. CPx este desemnat de CDx.

 

Expert (EXx) - număr variabil, depinzând de complexitatea proiectelor.

 

Toate aceste funcții se ocupă exclusiv pe baza de voluntariat.

Funcția nu poate fi părăsită decât în doua situații: Demisie sau Deces.

 

La aceste structuri administrative (SA) se mai adaugă structurile logistice numite HUB-uri.

Acestea asigură resurse materiale și servicii de specialitate: educație, sănătate, cercetare, pompieri (situații de urgență), infrastructură (rutieră, aeriană, feroviară, navală și telecomunicații), aprovizionare s.a.

 

După mărimea lor, HUB-urile pot fi HUBT (de nivel național), HUBR, HUBO, HUBS. 

Spre exemplificare, un  HUBS poate conține: parcul de utilaje agricole, punctul sanitar, magazinul sătesc și "școala".

 

HUB-ul este condus de un Manager de HUB (MHT, MHR, MHO, MHS), care are în subordine Managerii de Specialitate (MSx) .

HUB-urile sunt în subordinea CAx.

 

 

FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII.

 

CASA își desfășoară activitatea în mod autonom având sprijinul HUB-urilor pentru derularea proiectelor proprii.

 

Membrii CASA desemnează un Administrator General (AGC).

 

AG de nivel inferior desemnează pe cei de nivel superior.

 

Astfel Președintele Țării va fi unul dintre AG Regionali, desemnat prin vot unanim de către ceilalți AGR .

 

 

STRUCTURA NAȚIONALĂ A PILONILOR

 

1. PILON COMUNICARE

Departamente:

- DIPLOMATC

- RELAȚII PUBLICE

- EVIDENȚA POPULAȚIEI

- STATISTICĂ

 

2. PILON EDUCAȚIE

Departamente:

-  ÎNVĂȚĂMÂNT

- CERCETARE

 

3. PILON RESURSE

Departamente:

- ENERGIE

- PETROL ȘI GAZE

- APĂ

- PĂDURI

- AGRICULTURĂ

- INDUSTRIE

- PATRIMONIU

 

 

STRUCTURA NAȚIONALĂ A HUB-urilor

 

- SĂNĂTATE

- SERVICII DE URGENȚĂ

- APROVIZIONARE

- AGREMENT

- REȚELE  (informaționale, de transport mărfuri și energie)

 

Aceste structuri naționale își vor avea corespondent în structurile de nivel inferior (regionale, județene, locale).

 

Toate activele existente pe teritoriul României, resursele solului și subsolului, cursurile de apă și ariile naturale protejate indiferent de forma actuală de proprietate vor trece în administrarea PILONULUI RESURSE, Departamentul Patrimoniu.

Acestea vor fi distribuite de către Consiliile de Administrație membrilor comunității, după necesități.

 

 


3. DOMENIUL SOCIAL

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU declară copilul ca fiind componenta cea mai de preț a societății, iar familia tradițională nucleul de bază al acesteia.

 

Copilul aparține familiei în care s-a născut, iar în creșterea și educația sa familia poate solicita și este îndreptățită primească sprijinul comunității, în deplină concordanță cu nevoile copilului.

 

Absolut toți copiii au acces egal și nediscrimatoriu la educație, care este gratuit. Invățământul general obligatoriu are durata de 8 ani.

 

Studiile profesionale și superioare sunt gratuite în măsura în care absolventul se angajează ca, timp de 10 ani de la finalizarea acestora, activeze pe teritoriul României, sau în interesul firmelor românești.

 

Pensiile speciale vor fi eliminate.

 

UPMU va crea cele mai bune condiții de îngrijire a bătrânilor în complexe special amenajate de relaxare și activități corespunzătoare acestei vârste, dacă aceștia o doresc.

 

Bătrânii vor avea acces gratuit și egal la îngrijirea sănătății, întreținere, transport și relaxare în cadrul centrelor respective sau în cadrul unor excursii și/sau altor programe specifice, în care va fi respectat dreptul la intimitate, prin repartizarea de spații de locuit individuale sau de cuplu.

 

UPMU va crea toate condițiile propice pentru o viață lipsită de griji și nevoi pentru toți pensionarii României fără excepție!

Se vor aloca fondurile necesare pentru crearea unor instituții speciale  dotate la cel mai înalt standard unde toți  pensionarii vor beneficia de servicii de îngrijire și sănătate,  gratuite.

Absolut toate pensiile vor fi RECALCULATE , astfel încât cea mai mare pensie nu depășească cu mai mult de 50 %  din pensia minimă alocată, care și aceasta va fi recalculată în raport cu nivelul de trai și puterea de cumpărare , astfel încât, nici un pensionar nu fie lezat din punct de vedere finaciar.

Fieacare pensionar va primi un card, pe care se vor aloca banii de vacanță și tratament în stațiunile din țară, acestea fiind inserate de doua ori pe an, în cea de a cince și în cea de a unsprezecea luna din an, iar cuantumul va fi stabilit prin lege.

De asemenea vor beneficia de vaucere de gratuitate la tratamente și mâncare, acestea, cât și sumele prevăzute pe cardul de vacanță , pot fi folosite doar în țară.

 

Persoanele cu handicap vizibil, dar apte de muncă, li se vor crea toate condițiile pentru integrare în funcție de handicap și pregătire/abilități, în viața profesională, iar cele incapabile să muncească, vor avea garantate aceleași drepturi ca și pensionarii, punându-li-se la dispoziție toate cele necesare pentru ca handicapul avut să fie cât mai ușor de suportat.

UPMU va elimina orice fel de ajutoare sociale, singura sursă de existență rămânând munca.

 

4. DOMENIUL MUNCII

 

Uniunea Patriocrată  Marea Unire - UPMU  consideră munca nu numai un drept, ci și o obligație a fiecărui cetățean, dar și singura sursă de bunăstare a întregii societăți.

 

UPMU va milita pentru recunoașterea importanței deosebite și a onorabilității fiecărei munci, astfel încât nu mai existe pretenții absurde de răsplată diferențiată pentru un domeniu sau altul.

 

 

5. DOMENIUL JUSTIŢIEI

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU doreşte revizuirea totală a sistemului juridic prin consultarea profesioniştilor din domeniu.

 

Întreaga legislație va trebui fie revizuită, simplificată şi acceptată prin Referendum Naţional.

 

Se va avea în vedere, cu adevărat, amploarea socială a ilegalității.

 

Spre exemplu, în sancționarea infracțiunii furtului, se va avea în vedere valoarea pagubei și posibilitatea recuperării ei.

 

Va fi incriminată prin închisoare pe viață TRADAREA ȚĂRII care va fi definită prin lege.

 

Judecarea celor care încalcă legea va fi efectuată de tribunale formate din 3 judecători și o curte de jurați, care vor trebui dea un verdict cu în unanimitate, pe baza unor dovezi directe și clare.

 

Pedepsele astfel hotărâte sunt definitive.

 

Acest gen de judecată va fi televizat şi transmis, în direct, Poporului Român.

 

Se va avea în vedere verificarea tuturor marilor averi (definiția de avere mare urmând a fi stabilită ulterior), urmând ca cele care nu se pot justifica prin contribuția la sistemul de impozite al statului fie confiscate.

 

Abuzurile fizice şi mentale comise împotriva altor personae, cât si actele de cruzime comise împotriva animalelor vor fi pedepsite prin lege.

 

Privarea de libertate, traficul de persoane si alte forme de trafic ilegal, vor fi pedepsite aspru.

 

 

 

6. DOMENIUL ECONOMIC

 

UPMU are în vedere naționalizarea tuturor resurselor ţării.

 

Comunitățile vor încuraja și susține financiar, cu recuperarea treptată a investiției, libera inițiativă a cetățenilor români.

 

Statul român garantează libera inițiativă a cetățenilor, fiind limitate sau interzise doar acele activități care aduc atingere vieții sau mediului, conform legilor.

 

Interzicerea sau limitarea unei activităţi economice mai poate fi făcută şi prin referendum.

 

Veniturile statului se obțin exclusiv din exploatarea resurselor solului și subsolului, precum și din închirierea activelor statului.

 

Statul încasează contravaloarea energiei produsă în marile sisteme energetice ale tării, sume obținute din vânzarea gazelor naturale, petrolului, minereurilor și a altor resurse naturale, precum și din chiriile percepute pentru utilizarea rețelelor edilitare și de transport.

 

Se desființează toate formele de taxare și impozitare a cetățenilor români.

 

Moneda națională este Leul (ROL) și va avea acoperire în metalele prețioase din Trezoreria Statului.

 

Până la retragerea din circulație a actualei monede (RON) specialiștii vor stabili paritatea ROL/RON.

 

În acest mod dispare inflația, deoarece statul nu va putea pune în circulație decât masa monetară ce are acoperire în metale prețioase.

 

Statul român va întreprinde toate măsurile necesare repatrierii metalelor prețioase aflate în afara granițelor țării.

 

 

7. DOMENIUL EDUCAŢIEI

 

Învățământul este absolut gratuit și obligatoriu.

Educația tinerei generații este prioritate de stat.

 

În concepția Patriocrației Naționaliste promovată de Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU, educația reprezintă cărămida de baza a societății.

 

Educația cuprinde atât educația primară, cât și ajustările permanente care trebuiesc făcute la nivelul întregii societăți pe parcursul întregii vieți, ținând cont în permanență de noile cuceriri ale științei și tehnicii.

 

Pe baza rezultatelor testelor privind aptitudinile și gradul de inteligență, efectuate asupra copiilor, până la vărsta de 7 ani, învățământul va avea în vedere repartizarea copiilor pe domenii de educație, în vederea desăvârșirii formării viitorului cetățean.

 

Formarea tinerei generații va avea în vedere atât elemente de cultură generală, într-o pondere care asigure un nivel de cultură cât mai ridicat pentru viitorul cetățean, cât și elemente de specialitate proprii aptitudinilor personale.

 

Clasele I – IV se vor axa pe şcoala clasică, cu creion şi hârtie şi învăţarea principiilor de bazăcitire, scriere, aritmetică, ştiinţe.

Clasele V – VIII vor face tranziţia către studiul interactiv oferit de tehnologiefolosirea, în cadru de reţea închisă, a calculatoarelor personalizate, din patrimoniul unităţii de învăţământ, folosite numai în acest scop, în clasă, sub supravegherea şi coordonarea cadrului didactic.

Se va continua coordonarea şi încurajarea aptitudinilor fiecărui elev, în vederea alegerii pe mai departe, a domeniului de activitate preferat.

 

Clasele IX – XII se vor baza pe studiul aprofundat, în funcţie de profilul unităţii de învăţământ.

 

Tranziţia de la clasa a VIII-a la clasa a IX-a, nu va necesita examen de admitere şi nici de la a X-a la a XI-a, în schimb se va da un examen de absolvire la terminarea celor 12 clase.

 

De asemenea, va exista şi învăţământ profesional, clasele IX - X.

 

Învăţământul universitar se va reforma în funcţie de hotărârea studenţilor în urma unor sondaje; studenţii, împreună cu cadrele universitare, vor avea ultimul cuvânt.

 

Se va pune un accent deosebit pe domeniile de cercetare şi inventică.

 

Cercetarea este de asemenea un domeniu de maximă importanță.

 

Comunitățile vor fi încurajate și susținute de Stat dezvolte centre proprii de cercetare pe domeniile lor de interes.

 

Statul român va sprijini și promova activitatea inventatorilor prin Centrele de Inventică de la nivel Central și Regional.

 

 

8. DOMENIUL CULTURAL

 

Arta reprezintă modalitatea superioară de exprimare a ființei umane.

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU va milita însă pentru neacceptarea grobianismului, a pornografiei sau a altor forme extreme de manifestare publică a unor așa-ziși artiști, prin limitarea accesului la resurse materiale și financiare ale acestora sau chiar prin interzicerea unor asemenea manifestări atunci când opinia publică o va cere.

 

Exprimările artistice publice vor fi susținute atât material cât și financiar.

Sunt interzise orice fel de tentative de cult al personalității.

 

 

9. DOMENIUL POLITICII EXTERNE

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU se declară pentru ieșirea Romaniei din NATO și din UE și din grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă interesele  și pentru un statut de neutralitate perpetuă.

 

România va avea relații cu toate statele lumii pe principiul egalității, independenței și a neamestecului în treburile interne ale fiecărui stat.

 

În mod particular, relațiile Statului Român cu alte state ale lumii au la bază principiul neutralității militare.

 

Suntem o națiune pașnică ce nu dorește își expună cetățenii conflictelor de orice natură.

 

Nu avem nici capacitatea militară nici infrastructura necesară ne luptăm cu superputerile lumii.

 

De aceea vom pune accent important pe diplomație, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă între state.

 

 

10. DOMENIUL APĂRĂRII

 

Armata română este una bazată pe profesioniști.

Tinerii vor fi încurajați participe la scurte sesiuni de instrucție în cele mai apropiate unități militare, fiindcă din experiența altor țări, atunci când tot poporul a fost unit în fața invadatorilor, aceștia indiferent cât de mulți și bine înarmați au fost, nu au reușit învingă.

Armata română nu poate fi folosită în afara granițelor țării decât în cazul dezastrelor, dacă România este solicitată de statele afectate.

Solicitarea se aprobă prin Referendum Național.

Se va avea în vedere dimensionarea corectă a serviciilor secrete, care în nici un fel de împrejurare nu vor mai fi folosite abuziv împotriva unui cetățean român.

 

Armata Română nu va fi folosită niciodată împotriva Poporului Român.

 

Graniţele Ţării vor fi securizate, în vederea stopării oricărei forme de trafic ilegal.

 

 

11. DOMENIUL DREPTURILOR ŞI AL LIBERTĂŢILOR

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU, adepta principiului unităţii în diversitate, va milita pentru respectul mutual dintre religii.

 

De asemenea, Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU, conform doctrinei Patriocraţiei Naţionaliste, va milita pentru interzicerea instigării la ură sau a actelor antisociale, pe motive etnice, religioase sau de orice altă natură.

 

 

DREPTURILE CETĂŢENILOR ROMÂNI

Statul român garantează tuturor cetățenilor săi următoarele drepturi:

 

a) Dreptul la o viață demnă.

Vor fi alocate resurse pentru a eradica sărăcia, pentru educație și sănătate publică.

Până la eradicarea sărăciei și punerea la punct a celorlalte două domenii, orice alte proiecte neesențiale vieții decente a populației, aflate în derulare, vor fi suspendate.

Reluarea acestora urmează a fi decisă prin referendum.

Invățământul și sănătatea sunt gratuite pentru toți cetățenii români.

 

 

 

 

b) Dreptul la libera exprimare.

Cetățenii români au dreptul își exprime, în mod liber, propria opinie, fără însă a leza demnitatea altor cetățeni români, ale căror drepturi sunt garantate la paragraful a)

 

c) Dreptul la libera circulație.

Cetățenii români au dreptul circule oriunde doresc.

Limitarea acestui drept se poate face numai prin referendum.

 

d) Egalitate în fața legii.

Niciun cetățean nu este mai presus de lege.

Principiul de bază în acest domeniu este următorul: pentru ca o lege fie respectată de toată lumea, ea trebuie înțeleasă de toată lumea.

Toate Legile României vor fi adoptate prin Referendum, de aceea cei ce le vor propune vor avea tot interesul le facă simple și eficiente.

 

 

12. DOMENIUL ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

 

Uniunea Patriocrată Marea Unire - UPMU este pentru susținerea materială și financiară a stabilirii pe surse istorice certe cât și pe baze arheologice a originii și contribuției reale a Poporului Român și a strămoșilor săi la devenirea societății umane.

 

De asemenea, Patriocraţia Naționalistă va depune toate eforturile pentru scoaterea la lumină a adevărului privind toate evenimentele istorice la care Poporul Român a luat parte (mai ales în ultimele trei sute de ani).

 

 

TRANZIȚIA LA NOUA SOCIETATE

 

Când oferta Uniunii Patriocrate Marea Unire, numită în continuare UPMU, va fi acceptată de către Poporul Român, tranziția către Noua Societate se va realiza astfel:

 

Președintele în funcție al României va înmâna Președintelui Grupului de Coordonare al Uniunii Patriocrate Marea Unire, într-o ceremonie publică în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, Cheia Simbolică a României.

 

Din acel moment Parlamentul României se desființează, iar Guvernul se va pune la dispoziția Președintelui UPMU care poate păstra persoanele din componența acestuia sau numi altele.

 

Guvernul României va asigura în cel mai scurt timp cadrul logistic pentru organizarea Referendumurilor.

 

Constituția României și toate Legile în vigoare își mențin valabilitatea până vor fi abrogate și/sau înlocuite cu altele noi, adoptate de către cetățenii români prin Referendum.

 

Va fi anunţată, în mod expres, ieşirea României din UE şi NATO și renegociera sau, după caz, anularea tuturor contractelor nefavorabile avute cu organizații și grupări internaționale.

 

De asemenea România va întreprinde toate demersurile necesare indentificării și recuperării valorilor naționale ce îi aparțin de drept.

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

 

Dorința noastră este construim o societate liberă și demnă, care ofere tuturor cetățenilor ei un trai decent și demn.

 

Am plătit destul tribut în cele două războaie mondiale, pe timpul comunismului și al recentei societăți pe care astăzi suntem pe cale o desființăm.

 

Am pierdut prea mulți români.

 

Pe unii îi mai putem recupera, pe alții e prea târziu.

 

Avem acum nevoie de toată inteligența, priceperea și talentul românilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIŢI SUNTEM PUTERNICI!

 

 

Lista de semnături

 

George MOCANU – Președinte

Membri

Cristian-Vasile BAHU

Marius BÎRLĂ

Sebastian-Adrian DANCA

Alexandra DIREMIA

Gabriel FARAON

Diana-Claudia FILIP

George HUȚUȚUI

Ioan LOGOȘ

Constantin MANOLIU

Sorin NEAGU

Mădălin PARASCHIV

Daniel PĂDURARU

Petrică PICUI

Eduard UNGUREANU

Robert VÎRLAN

Nicolai VOROBCHIEVICI